DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Landbrug og fiskeri

4,7%
af udnyttet landbrugsjord i EU var økologisk i 2009
""

Landbrug og Fiskeri

Rådet (landbrug og fiskeri) er et af de ældste rådssammensætninger i EU, og varetager bl.a. EU’s fælles landbrugspolitik. Derudover fastlægger Rådet også EU's politik inden for fiskeri- og fødevareområdet. Landbrugs- og fiskeripolitikken vedrører blandt andet regulering af markederne, tilrettelæggelse af produktionen og fastsættelse af de disponible ressourcer. Rådet består af medlemslandenes ministre for fiskeri eller landbrug, og de mødes ca. én gang om måneden.

Dansk minister

Mette Gjerskov
  • Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
  • Mette Gjerskov
  • E-mail:  fvm@fvm.dk
  • T  +45 33 92 33 01