DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Konkurrenceevne

400
mia. kr. går til EU's forsknings og innovation program i 2007-2013. Det er verdens største forskningsrammeprogram.
""

Konkurrenceevne

Rådet (Konkurrenceevne) er ansvarligt for at videreudvikle EU’s indre marked og sikre fremtidsorienterede rammebetingelser for europæisk industri og forskning. Det sker blandt andet ved at forhandle aftaler, der tager hensyn til konkurrenceevnen i alle politiske initiativer, som indvirker på virksomhederne.  Rådet består af EU-landenes ministre med ansvar for det indre marked, industri og forskning, og de mødes mellem fire til seks gange om året.

Danske ministre

Ole Sohn
  • Erhvervs- og vækstminister
  • Ole Sohn
  • E-mail:  oem@oem.dk
  • T  +45 33 92 33 50
Morten Østergaard
  • Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser
  • Morten Østergaard
  • E-mail:  min@fivu.dk
  • T  +45 72 31 80 00