DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Miljø

20%
forbedring af energieffektivitet er en af EU's målsætninger for 2020
""

Miljø

Rådet (Miljø) arbejder for at fremme en harmonisk, ligevægtig og bæredygtig udvikling af EU’s økonomiske aktiviteter. Mere konkret arbejder Rådet blandt andet med at sikre miljøkvaliteten, menneskers sundhed samt fremme en rationel udnyttelse af naturressourcerne. På globalt plan arbejdes der for at fremme foranstaltninger, der kan bidrage til at løse både de regionale og globale miljøproblemer. I rådet sidder EU’s klima- og miljøministre og de mødes ca. fire gange årligt.

Møder

Calendar
Uformelle ministermøder
18.04.2012 - 20.04.2012

Uformelt ministermøde (energi og miljø - TTE og ENVI)

Konferencer og seminarer i Danmark
25.04.2012, 14:30 GMT+1 - 17:00 GMT+1

Åben udstilling: Klima, miljø og DIN sundhed

Konferencer og seminarer i Danmark
03.05.2012

Copenhagen Fashion Summit

Danske ministre

Ida Auken
Martin Lidegaard
  • Klima-, energi- og bygningsminister
  • Martin Lidegaard
  • E-mail:  min@kebmin.dk
  • T  +45 33 92 28 00