DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik

71%
af danske kvinder er på arbejdsmarkedet, hvilket er den højeste proportion i EU.
""

EPSCO

Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik), som ofte forkortes til EPSCO, arbejder for at højne borgernes levestandard og livskvalitet. Det skal blandt ske ved at sikre beskæftigelse, samt et højt niveau af social sikring indenfor både sundhed, ligestilling og andre sociale aspekter. EPSCO-rådet samles ca. fire gange om året med deltagelse af ministrene for beskæftigelse, social beskyttelse, forbrugerbeskyttelse, sundhed og ligestilling.

Danske ministre

Mette Frederiksen
 • Beskæftigelsesminister
 • Mette Frederiksen
 • E-mail:  bm@bm.dk
 • T  +45 51 23 28 30
Karen Hækkerup
 • Social- og integrationsminister
 • Karen Hækkerup
 • E-mail:  min@sm.dk
 • T  +45 33 92 93 00
Astrid Krag
 • Minister for sundhed og forebyggelse
 • Astrid Krag
 • E-mail:  sum@sum.dk
 • T  +45 72 26 90 00
Manu Sareen
 • Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde
 • Manu Sareen
 • E-mail:  km@km.dk
 • T  +45 22 68 85 65