DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Idrætssamarbejde i EU

EU’s samarbejde bidrager til at fremme idrætten i Europa og løse idrætspolitiske problemstillinger, der har en grænseoverskridende karakter som eksempelvis anti-doping arbejdet. Derudover muliggør samarbejdet videndeling omkring, hvordan idræt kan bidrage til at nå vigtige samfundsmæssige mål.

Det danske formandskab vil beskæftige sig med Kommissionens forslag til et underprogram for sport, arbejde for at styrke kampen mod doping og match-fixing samt fremme breddeidrætten i Europa.

Idrætsprogrammet

Kommissionen har foreslået et idrætsprogram, som igennem EU-budgettet vil støtte aktiviteter, der udvikler den europæiske dimension i sporten.

Anti-doping

Forberedelse af EU’s bemærkninger til revisionen af de regler, der regulerer det internationale anti-doping arbejde, og som er forankret i det internationale doping-agentur, WADA.

Bekæmpelse af aftalt spil i idrætten

Opfølgning på det hidtidige arbejde med at bekæmpe aftalt spil, herunder indsatserne under det ungarske og polske formandskab.

Fremme af breddeidrætten i Europa

Det danske formandskab vil fremme breddeidrætten i Europa, blandt andet gennem konferencen Sportvision2012, som afholdes 19.-20. marts 2012, og som sætter fokus på doping i fitnesscentre, frivillighed, finansiering og sundhed.

EU’s overordnede målsætninger
Formålet med EU-samarbejdet om idræt er at udvikle idrættens europæiske dimension. Dette gøres ved at:

  • Fremme retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer.
  • Fremme samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har ansvar for sport.
  • Beskytte sportsudøveres, især de yngstes, fysiske og moralske integritet.

 

Rammen for EU-samarbejdet er arbejdsplanen for sport for 2011-2014. I arbejdsplanen er der lagt vægt på tre prioritetsområder:

  • Sportens integritet, især bekæmpelse af doping og aftalt spil og fremme af god forvaltningspraksis i idrætten.
  • Sportens sociale værdier, især sundhed, social integration, uddannelse og frivilligt arbejde.
  • Sportens økonomiske aspekter, især holdbar finansiering af breddeidræt og evidensbaseret politikudformning.

 

Grundlaget og redskaberne for EU’s samarbejde på idrætsområdet
Idræt blev en del af det formelle EU-samarbejde med Lissabon-traktaten i 2009, men inden da eksisterede der et uformelt EU-samarbejde på idrætsområdet.

Ifølge traktaten kan der ikke ske regulering eller harmonisering af medlemsstaternes idrætspolitik, og samarbejdet skal tage højde for idrættens særlige karakter, herunder at idrætten i høj grad baserer sig på frivilliges indsats.

Midlerne til at opnå de fastsatte mål kan derfor være udveksling af best practice, koordination af politiske indsatser og udarbejdelse af retningslinjer, som medlemsstater og sportsbevægelsen kan drage nytte af.

Her kan du finde mere information om idrætssamarbejdet i EU