DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

EU's økonomi - hvad skal vi leve af i fremtiden?

7
år (2014-2020) er perioden for den næste flerårige finansielle ramme, som skal forhandles under det danske formandskab
""

Tekst, quiz og video

Her finder du undervisningsmateriale om EU's økonomi, som er i fokus under det danske formandskab.

Undervisningsmaterialet består af tre elementer:

  1. Tekst med faktabokse, cases og diskussionsoplæg 
  2. Quiz, der måler elevernes viden om emnet
  3. Illustrationsvideo i form af voxpop 

EU's økonomi

Video: EU's økonomi

Test dig selv

1/10 Hvilken af EU's institutioner har til opgave at fremsætte forslag til lovgivning?