DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Kontakter

Se alle det danske formandskabs talspersoner

Talspersoner i Bruxelles

 • Aamann
  • Preben Aamann 1. Ambassadesekretær EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper II)
  • E-mail
 • Jakob Alvi
  • Jakob Alvi Ambassadesekretær EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail

Det Europæiske Råd

 • Noa Reddington
  • Noa Redington Særlig rådgiver Statsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Lea Juel Henriksen Pressesekretær Statsministeriet
  • Rejser, besøg og interviewforespørgsler
  • E-mail
  • Ulrik Vestergaard Knudsen Departementsråd Statsministeriet
  • Generel udenrigs- og EU-politik
  • E-mail
  • Jens Kisling Kommitteret Statsministeriet
  • EU-politik
  • E-mail

Almindelige anliggender (GAC)

  • Kim Jørgensen Centerchef Udenrigsministeriet
  • Europapolitik
  • E-mail
 • Michael Suhr
  • Michael Suhr Kontorchef Udenrigsministeriet
  • Europapolitik
  • E-mail
  • Peder Lundquist Afdelingschef Finansministeriet
  • EU's flerårige finansielle ramme og det årlige budget
  • E-mail
 • Stig Henneberg
  • Stig Henneberg Kontorchef Finansministeriet
  • EU's flerårige finansielle ramme og det årlige budget
  • E-mail
  • Søren Gregersen Kommunikationschef Finansministeriet
  • Generel kommunikation
  • E-mail

Udenrigsanliggender (FAC)

  • Claus Perregaard Særlig rådgiver for udenrigsministeren Udenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Thomas Sæhl Sørensen Særlig rådgiver for udenrigsministeren Udenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Marie Schultz Særlig rådgiver for handels- og investeringsministeren Udenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Thomas Hundsbæk Særlig rådgiver for udviklingsministeren Udenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Marie-Louise Overvad Politisk direktør Udenrigsministeriet
  • EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt Afghanistan og Pakistan
  • E-mail
  • Einar H. Jensen Kontorchef Udenrigsministeriet
  • Humanitær bistand, udviklingspolitik og civilsamfund
  • E-mail
  • Søren Kelstrup Kontorchef Udenrigsministeriet
  • Handelspolitik
  • E-mail
  • Nicholas Lundgard Pressesekretær Forsvarsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Linda Liboriussen Pressesekretær Forsvarsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
 • lars
  • Lars Salquist Kontorchef Forsvarsministeriet
  • EU og CSDP
  • E-mail
  • Simon Søborg Agger Chefkonsulent Forsvarsministeriet
  • Civilbeskyttelse og nuklear sikkerhed
  • E-mail

Økonomi og finans (ECOFIN)

  • Steen Lohmann Poulsen Afdelingschef Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • EU og international økonomisk politik
  • E-mail
 • Rasmus Degn
  • Rasmus Degn Kontorchef Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • EU og international økonomisk politik
  • E-mail
  • Martin Ulrik Jensen Kontorchef Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • EU's strukturpolitik
  • E-mail
  • Henrik Kjerrumgaard Særlig rådgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Michael Medom Hansen Ministersekretær Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Marie Nyhus Pressemedarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Peder Lundquist Afdelingschef Finansministeriet
  • EU's flerårige finansielle ramme og det årlige budget
  • E-mail
 • Stig Henneberg
  • Stig Henneberg Kontorchef Finansministeriet
  • EU's flerårige finansielle ramme og det årlige budget
  • E-mail
  • Søren Gregersen Kommunikationschef Finansministeriet
  • Generel kommunikation
  • E-mail
  • Ivar Nordland Fagdirektør for international beskatning Skatteministeriet
  • Direkte og indirekte skat
  • E-mail
  • Christian Ølgaard Finansdirektør Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Finansielle tjenesteydelser
  • E-mail
  • Louise Mogensen Kontorchef for internationale finansielle forhold Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Finansielle tjenesteydelser
  • E-mail

Retlige og indre anliggender (RIA)

  • Peter Goll Særlig rådgiver Justitsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Jakob Thune Særlig rådgiver Justitsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Emil Melchior Presserådgiver Justitsministeriet
  • Generelle henvendelser, RIA; justits- og politiområdet
  • E-mail
 • Morten N. Jakobsen
  • Morten Niels Jakobsen Kontorchef Justitsministeriet
  • RIA; justits- og politiområdet
  • E-mail
  • Lene Ahlmann-Ohlsen Kontorchef Justitsministeriet
  • RIA; udlændingeområdet
  • E-mail
  • Johan Kristian Legarth Sekretariatschef Justitsministeriet
  • RIA; justits- og politiområdet
  • E-mail
  • Thomas vom Braucke Chefkonsulent Justitsministeriet
  • RIA; udlændingeområdet
  • E-mail

Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (EPSCO)

  • Lone Henriksen Kontorchef juridisk afdeling, internationalt kontor Beskæftigelsesmininsteriet
  • Beskæftigelsesforhandlinger og arrangementer
  • E-mail
  • Anni Lundqvist Presseansvarlig Social- og Integrationsministeriet
  • Social- og integrationspolitik
  • E-mail
  • Helene Bøgvad Ipsen Presseansvarlig Social- og Integrationsministeriet
  • Social- og integrationspolitik
  • E-mail
  • Dorte Bech Vizard Kontorchef Social- og Integrationsministeriet
  • Jura og International
  • E-mail
  • Svend Særkjær Afdelingschef Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Katrine Schjønning Kontorchef Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • International Enhed
  • E-mail
  • Jakob Jensen Afdelingschef Ligestillingsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail

Konkurrenceevne (KKE)

  • Jacob Blomgren Knudsen Særlig rådgiver Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Nils Agerhus Afdelingschef politisk afdeling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
  • Forsknings- og innovationsområdet
  • E-mail
  • Kim Brinckmann Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
  • Forsknings-/innovationsområdet
  • E-mail
  • Lise Lotte Toft Chefkonsulent, Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
  • Forsknings- og innovationsområdet
  • E-mail
  • Susse Meulengracht Kontorchef Skatteministeriet
  • Toldunion
  • E-mail
 • Thor Karup
  • Thor Karup Chefkonsulent Skatteministeriet
  • Toldsamarbejde
  • E-mail
  • Henrik Røjgaard Særlig rådgiver Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Lisbet Dyerberg Erhvervsjuridisk direktør Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Konkurrenceevne, søfart og telekommunikation
  • E-mail
  • Troels Blicher Danielsen Kontorchef for internationalt sekretariat Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Konkurrenceevne, søfart og telekommunikation
  • E-mail

Transport, telekommunikation og energi (TTE)

 • Claus Kaae-Nielsen
  • Claus Kaae-Nielsen Pressechef Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Susanne Isaksen Kontorchef internationalt kontor Transportministeriet
  • Generel transportpolitik
  • E-mail
  • Jesper Damm Olsen Pressechef Transportministeriet
  • Generel transportpolitik
  • E-mail
  • John Iversen Særlig rådgiver Transportministeriet
  • Generel transportpolitik
  • E-mail
  • Henrik Røjgaard Særlig rådgiver Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Lisbet Dyerberg Erhvervsjuridisk direktør Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Konkurrenceevne, søfart og telekommunikation
  • E-mail
  • Troels Blicher Danielsen Kontorchef for internationalt sekretariat Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Konkurrenceevne, søfart og telekommunikation
  • E-mail
  • Martin Lindgreen Kontorchef Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • EU International Energi
  • E-mail
  • Annette Samuelsen Chefkonsulent Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • EU koordination og International Energi
  • E-mail

Landbrug og fiskeri (Land/Fisk)

  • Thor Seierø Mouritsen Pressesekretær Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Allan Jørgensen Pressesekretær Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Karin Møller-Olsen Kommunikationsrådgiver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Anders Mikkelsen Afdelingschef Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Landbrug og fiskeri
  • E-mail
  • Per Krogsgaard Christiansen Afdelingschef Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Fødevarer og veterinær
  • E-mail
  • Hanne Lauger Kontorchef Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Rådsmøder, proces samt generelle spørgsmål
  • E-mail
  • Ole Poulsen Kontorchef Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Fiskeri
  • E-mail
  • Søren Sørensen Kontorchef Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Landbrug
  • E-mail

Miljø (ENVI)

 • Claus Kaae-Nielsen
  • Claus Kaae-Nielsen Pressechef Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
 • Morten Bæk
  • Morten Bæk Afdelingschef Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Internationalt område
  • E-mail
  • Martin Lindgreen Kontorchef Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • EU International Energi
  • E-mail
  • Christian Pilgaard Zinglersen Kontorchef Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Globale klimaændringer
  • E-mail
  • Annette Samuelsen Chefkonsulent Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • EU koordination og International Energi
  • E-mail
  • John Bæk Sørensen Kontorchef internationalt politisk sekretariat Miljøministeriet
  • EU
  • E-mail
  • Per Nylykke Kontorchef internationalt politisk sekretariat Miljøministeriet
  • EU
  • E-mail

Uddannelse, ungdom, kultur og sport (UUKS)

 • Lisa Borup
  • Lise Borup Krogsgaard Særlig rådgiver Ministeriet for Børn og Undervisning
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Torben Kornbech Rasmussen Chef for det internationale sekretariat Ministeriet for Børn og Undervisning
  • Uddannelses- og ungdomspolitik
  • E-mail
  • Maria Bjerre Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning
  • Uddannelsespolitik
  • E-mail
  • Jens Thuesen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning
  • Ungdomspolitik
  • E-mail
 • Jesper Hermansen
  • Jesper Hermansen Afdelingschef Kulturministeriet
  • Overordnet ansvar for EU-området
  • E-mail
 • Karin Marcussen
  • Karin Marcussen Kontorchef Kulturministeriet
  • Kulturområdet og koordinering af formandskab
  • E-mail
  • Bente Skovgaard Kristensen Kontorchef Kulturministeriet
  • Sport og ophavsret
  • E-mail
  • Lars M. Banke Kontorchef Kulturministeriet
  • Medieområdet
  • E-mail
 • Astrid Haug
  • Astrid Haug Pressechef Kulturministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail
  • Michael Jannerup Kommunikations- og pressechef Kulturministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail

Generelle henvendelser

  • Klavs A. Holm Centerchef Udenrigsministeriet
  • Public diplomacy
  • E-mail
  • Per Fabricius Andersen Souschef Udenrigsministeriet
  • EU-formandskabet
  • E-mail
  • Maria Egense Teamleder Udenrigsministeriet
  • Formandskabslogistik
  • E-mail
  • Lars Peter Levy Teamleder Udenrigsministeriet
  • Formandskabskommunikation
  • E-mail

Søg efter talsperson

Who's Who

DET DANSKE FORMANDSKABS WHO'S WHO INDEHOLDER EN OVERSIGT OVER DEN DANSKE REGERINGS MINISTRE, RELEVANTE MEDARBEJDERE PÅ DEN PERMANENTE REPRÆSENTATION I BRUXELLES OG DE DANSKE MINISTERIERS TALSPERSONER.

DOWNLOAD WHO'S WHO I PDF >