DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 31maj

Uformelt møde i udvalget for lægemidler til dyr (CVMP)

31.05.2012  -  01.06.2012

This enables reader in safari browser

I dette møde deltager udvalgets medlemmer og repræsentanter fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, som er sekretariat for gruppen. På mødet forventes der drøftelse af input til Kommissionens arbejde vedr. ændret lovgivning for godkendelse af lægemidler til dyr og diskussion af håndtering af antibiotikaresistens i EU og relationen til lægemiddelgodkendelse. Endvidere vil det blive drøftet, hvordan tilgængelighed af godkendte lægemidler for mindre udbredte dyrearter sikres.

Læs mere om CVMP

Kontakt:
Anja Holm, Lægemiddelstyrelsen
Tlf: +45 20 85 72 83, e-mail: anh@dkma.dk

Ellen Margrethe Vestergaard, Lægemiddelstyrelsen
Tlf: +45 44 88 92 64, e-mail: emv@dkma.dk

Mødested

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V
Danmark