DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 22marts

Arbejdsmøde i gruppen for juridisk samarbejde mellem europæiske lægemiddelmyndigheder (EMACOLEX)

22.03.2012  -  23.03.2012

This enables reader in safari browser

I dette møde deltager primært jurister  fra lægemiddelmyndighederne i EU-medlemsstaterne og EFTA-landene samt observatører fra Canada og Kroatien. Derudover deltager jurister fra Europa-Kommissionen og Det Europæiske Lægemiddelagentur. På mødet forventes drøftelse af juridiske problemstillinger i forbindelse med de nye lovgivninger om lægemiddelovervågning og forfalskede lægemidler samt gennemgang af relevant ny domspraksis.

Kontakt:
Dorthe Poulsen, Lægemiddelstyrelsen
Tlf: +45 44 88 93 08, e-mail: dpo@dkma.dk

Mødested

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V
Danmark