DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 14marts

Bekæmpelse af antibiotikaresistens - en fælles indsats

14.03.2012  -  15.03.2012

This enables reader in safari browser

Det er nødvendigt, at vi handler nu, hvis vi skal forhindre yderligere spredning af antibiotikaresistens og dermed sikre, at vi kan behandle mennesker og dyr i fremtiden.

Det er i den forbindelse vigtigt, at vi sammenkobler og fokuserer på både veterinær- og humansiden, da der er en klar sammenhæng mellem landbrugets forbrug af antibiotika og udviklingen af resistens hos mennesker.

Konferencen vil tage fat på udfordringer vedrørende antibiotikaresistens ved blandt andet at udveksle best practices og drøfte mulige løsninger på problemet med antibiotikaresistens hos mennesker og dyr med fokus på forbedret dataindsamling og overvågning, et stop for overforbrug af antibiotika og nedsat brug af de kritisk vigtige antibiotika.

Deltagerne på konferencen inkluderer både eksperter og embedsmænd fra EU-lande, kandidatlande og EØS-lande. Desuden vil interesseorganisationer og institutioner, såsom ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), EFSA (European Food Safety Authority) og EU-Kommissionen deltage på konferencen.

HKH kronprinsesse Mary åbner konferencen, og pressen er inviteret til åbningstaler og præsentationer onsdag formiddag d. 14. marts 2012. Efterfølgende er der mulighed for interview med hovedtalerne.

Presseprogram

Kontakt

Lisette Bulig, Ministeriet for  Sundhed og Forebyggelse
Tlf. +45 72 26 94 92, e-mail: lbu@sum.dk

Charlotte Røgild Knudsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Tlf.: +45 50 83 95 85, e-mail: chrk@fvm.dk

Presse

Karin Møller-Olsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Tlf: +45 25 38 95 93, e-mail: kamo@fvm.dk

Mødested

Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København S, Danmark