DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 21marts

International infrastrukturkonference

21.03.2012  -  23.03.2012

This enables reader in safari browser

ICRI2012 konferencen er arrangeret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i samarbejde med Europa Kommissionen. Formålet med konferencen er at komme med anbefalinger til driften og udviklingen af stor forskningsinfrastruktur til løsning af de store samfundsmæssige udfordringer samt bidrage til forhandlingerne vedrørende det kommende europæiske rammeprogram for forskning og innovation -  Horizon 2020. Deltagerne ved konferencen vil være europæiske og internationale ministre, repræsentanter fra Europa Kommissionen samt relevante interessenter fra førende forskningsmiljøer i og uden for Europa. 

Kontakt:
Anders Kjær, Styrelsen for Forskning og Innovation
Tlf: +45 72 31 82 41, e-mail: akj@fi.dk

Web: www.icri2012.dk

Mødested

Bella Center
Center Boulevard 5
2300 København S, Danmark