DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 29februar

Coreper I

29.02.2012

This enables reader in safari browser

Coreper I
De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) er ansvarlig for forberedelsen af Rådsmøder på ministerielt niveau. Alle sager skal behandles i Coreper, inden de kan tages op på Rådsmøderne. Coreper mødes med to forskellige sammensætninger, Coreper II og Coreper I, som behandler forskellige emner.

Coreper I består af de stedfortrædende faste repræsentanter på medlemsstaternes repræsentationer til EU i Bruxelles. Coreper I behandler sager inden for følgende områder:

 • Beskæftigelse, social- og arbejdsmarkedspolitik samt sundhed og forbrugerspørgsmål
 • Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet)
 • Transport, telekommunikation og energi
 • Landbrug og fiskeri
 • Miljø
 • Uddannelse, ungdom, kultur og sport

Kontakter

Jakob Alvi
 • Ambassadesekretær
 • Jakob Alvi
 • EU-repræsentationen
 • Talsmand (Coreper I)
 • E-mail: 

Dokumenter

Mødested

Justus Lipsius
Rue de la Loi 175, B-1048
Bruxelles, Belgien