DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 06marts

Møde i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC)

06.03.2012

This enables reader in safari browser

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC)
PSC er ansvarlig for Den Europæiske Unions Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) og den Fælles europæiske Sikkerheds- og Forsvarspolitik (CSDP).

Udvalget overvåger den internationale udvikling og udarbejder politik-forslag og strategiske anbefalinger til Ministerrådet. PSC koordinerer og overvåger samtidigt arbejdet i Rådets arbejdsgrupper inden for FUSP’en. PSC leder EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske arbejde ved at udstikke retningslinjer til den Europæiske Unions Militærkomité (EUMC), den Politisk-Militære Gruppe (PMG) og Udvalget for de Civile Aspekter af Krisestyring (CIVCOM). PSC udøver politisk kontrol og strategisk ledelse af EU’s militære og civile krisestyringsoperationer.

Medlemsstaterne er repræsenteret i PSC på ambassadørniveau og mødes to gange om ugen, med ekstra møder efter behov.

Kontakter

Aamann
  • 1. Ambassadesekretær
  • Preben Aamann
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper II)
  • E-mail: 

Mødested

Justus Lipsius
Rue de la Loi 175, B-1048
Bruxelles, Belgien