DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 11juni

Møde i Rådet (miljø - ENVI)

11.06.2012

This enables reader in safari browser

Rådet (Miljø) arbejder for at fremme en harmonisk, ligevægtig og bæredygtig udvikling af EU’s økonomiske aktiviteter. Mere konkret arbejder Rådet blandt andet med at sikre miljøkvaliteten, menneskers sundhed samt fremme en rationel udnyttelse af naturressourcerne. På globalt plan arbejdes der for at fremme foranstaltninger, der kan bidrage til at løse både de regionale og globale miljøproblemer. I rådet sidder EU’s klima- og miljøministre og de mødes ca. fire gange årligt.

Kontakter

Jakob Alvi
  • Ambassadesekretær
  • Jakob Alvi
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail: 

Dagsorden

Mødested

Rådet for den Europæsiske Union
4 Place de l’Europe
Luxembourg