DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 21juni

Møde i Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik - EPSCO)

21.06.2012  -  22.06.2012

This enables reader in safari browser

Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik), som ofte forkortes til EPSCO, arbejder for at højne borgernes levestandard og livskvalitet. Det skal blandt ske ved at sikre beskæftigelse, samt et højt niveau af social sikring indenfor både sundhed, ligestilling og andre sociale aspekter. EPSCO-rådet samles ca. fire gange om året med deltagelse af ministrene for beskæftigelse, social beskyttelse, forbrugerbeskyttelse, sund-hed og ligestilling.

Kontakter

Jakob Alvi
  • Ambassadesekretær
  • Jakob Alvi
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail: 

Dagsorden

Mødested

Rådet for den Europæsiske Union
4 Place de l’Europe
Luxembourg