DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 31maj

Mødet i Rådet (udenrigshandel)

31.05.2012

This enables reader in safari browser

Rådet for Udenrigsanliggender dækker EU’s optræden udadtil samt sikrer sammenhæng i EU’s indsats på området. Rådet tager sig af sager vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, det sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde, handelspolitik og udviklingspolitik og medlemsstaterne repræsenteres af en række forskellige ministre afhængigt af, hvad der er på dagsordenen. Rådet ledes permanent af EU’s udenrigsrepræsentant Catherine Ashton, og det mødes ca. én gang om måneden.

Kontakter

Aamann
  • 1. Ambassadesekretær
  • Preben Aamann
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper II)
  • E-mail: 

Dagsorden

Mødested

Justus Lipsius
Rue de la Loi 175, B-1048
Bruxelles, Belgien