DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 03juni

Uformelt ministermøde (landbrug og fiskeri)

03.06.2012  -  05.06.2012

This enables reader in safari browser

Det uformelle ministermøde samler EU’s og kandidatlandenes ministre for landbrug og udvikling af landdistrikter, EU-landbrugskommissær, formanden for Europa-Parlamentets landbrugsudvalg og Specialkomiteen for landbrug, CSA. Hensigten er at føre en række uformelle drøftelser om aktuelle landbrugsspørgsmål. Desuden er der faglige udflugter med præsentation af dansk fødevareprodukti-on og særlige danske naturområder. Der vil være særskilte programmer for ministerdelegationer, for CSA, for ægtefæller og for pressen.

Akkreditering

Kontakt:
Mogens Kjørup, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Tlf. +45 22 20 17 31, e-mail: mokj@fvm.dk

Talspersoner

  • Kommunikationsrådgiver
  • Karin Møller-Olsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Generelle henvendelser
  • E-mail: 

Mødested

Forum Horsens
Langmarksvej 53
8700 Horsens, Danmark

Se fotos fra mødet

Foto: Bjarke Ørsted