DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 07februar

Konference om Energikøreplan 2050

07.02.2012

This enables reader in safari browser

Denne high-level-konference samler en bred vifte af stakeholders til en drøftelse af Energikøreplan 2050.

Registrering: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Roadmap

Kontakt:
Jo Skot-Hansen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Tlf: +45 33 92 29 67, e-mail: josha@kebmin.dk

Mødested

Charlemagne Building
Rue de la Loi 170
B-1000 Bruxelles
Belgien