DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til den politiske kalender 15marts

Bæredygtigt forbrug i krisetider

15.03.2012 , 09:00  -  17:00 GMT+1

This enables reader in safari browser

Den europæiske forbrugerdag 2012: "Bæredygtigt forbrug i krisetider" afholdes torsdag den 15. marts 2012 kl. 9.00. Den er arrangeret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Forbrugerrådet og finder sted i Det Europæiske Miljøagentur.

Grøn økonomi, bæredygtig livsstil, sikker adgang for alle til tilstrækkelig føde, rent vand og energi er emner, der vil blive debatteret ved denne markering af den europæiske forbrugerdag 2012.

Hovedtalere:

  • Staffan Nilsson, formand for EØSU
  • Ole Sohn, erhvervs- og vækstminister
  • Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister
  • Malcolm Harbour, MEP, formand for IMCO-udvalget i Europa-Parlamentet
  • Mads Øvlisen, formand for FN's Global Compact Advisory Group on Supply Chain Sustainability
  • Stine Bosse, formand for CONCITO, Danmarks grønne tænketank
  • Rasmus Kjeldahl, administrerende direktør i Forbrugerrådet
  • Jacqueline McGlade, administrerende direktør i Det Europæiske Miljøagentur

Drøftelserne på konferencen vil navnlig vedrøre bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion og bl.a. sætte fokus på flg. spørgsmål: Er europæerne klar til at udfase ikke-bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre og træffe foranstaltninger til bedre anvendelse af jordens knappe naturressourcer? Hvordan kan bæredygtigt forbrug gøres til et oplagt valg for forbrugerne? Hvilke værktøjer bør vi anvende til at stimulere markedsdrevne strategier? Påvirkede krisen disse strategier? Har forbrugerne tillid til bæredygtige produkter? Hvordan fremmer man alternative forbrugsmønstre?

Åbningsmødet vil blive efterfulgt af et pressemøde med VIP-deltagelse.

Kontakt

Alejandro Lopez Izquierdo, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Tlf: +32 25 46 94 06, e-mail: alejandro.izquierdolopez@eesc.europa.eu

Claus Dithmer, Forbrugerrådet
Tlf: +45 22 22 74 54, e-mail: cld@fbr.dk

Dokumenter

Mødested

Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
1050 København, Danmark