DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Rio+20: Bæredygtig udvikling

03-04-2012 09:33:00

Stats- og regeringschefer, FN og andre internationale organisationer, eksperter og NGO’er mødes over tre dage i juni til konferencen Rio+20 i den brasilianske by Rio de Janeiro for at indgå en aftale om fremtidens bæredygtige udvikling.

20 år efter det første "Earth Summit", FN's første Miljø- og Udviklingskonference, der også blev afholdt i Rio de Janeiro, finder Rio+20 konferencen om bæredygtig udvikling sted den 20.-22. juni 2012. Rio+20 markerer en milepæl i den globale klima- og miljøindsats. Den første Rio-konference satte bæredygtig udvikling øverst på dagsordenen for både FN og det internationale samfund og affødte en række internationale møder og konferencer, som alle sigtede mod at løse de globale udfordringer på klima- og bærdygtighedsområdet. Det er dette fundament, som Rio+20 bygger videre på med den overordnede målsætning at bringe verden sammen om at fremme global bæredygtighed og udvikling.

Rio+20-konferencens målsætninger

De fremmeste målsætninger for Rio+20 er (I) at sikre fornyet politisk tilslutning og støtte i forhold til bæredygtig udvikling, (II) at vurdere fremskridt og udestående implementeringshuller i forhold til resultatet af tidligere større møder om bæredygtig udvikling og (III) adressere nye og fremtidige udfordringer. Konferencens målsætninger er indeholdt under de to overordnede temaer, der sætter rammen om Rio+20: (I) grøn økonomi inden for rammerne af bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse; og (II) de institutionelle rammer for bæredygtig udvikling.

EU og Rio+20

De danske positioner i forhold til Rio+20-dagsordenen formuleres i et samarbejde med de øvrige EU-lande. EU anser Rio+20 som en enestående mulighed for at sikre fornyet politisk vilje til at realisere bæredygtig udvikling.

EU’s bidrag med ønsker til Rio+20 slutdokumentet indeholder bl.a. et forslag om en fælles FN køreplan for grøn økonomi. Køreplanen vil skulle indeholde specifikke mål og handlinger på det globale plan. Lande vil på frivillig basis skulle bestræbe sig på at leve op til køreplanens målsætninger og vil heri blive assisteret af FN-systemet og andre aktører, så som Verdensbanken, bilaterale donorer og den private sektor. I køreplanen vil indgå sektorer og områder som energi, vand, hav, landbrug, biodiversitet, kemikalier, ressourcer og affald, bæredygtige byer samt tværgående elementer som eliminering af miljøskadelige subsidier, grøn skattereform, kapacitetsopbygning mv.

Hvad angår de institutionelle rammer for bæredygtig udvikling, vil EU arbejde for mere effektive internationale institutioner, som styrker samarbejdet i forhold til bæredygtig udvikling, herunder en styrkelse af FN’s Miljøprogram (UNEP).

Da Rio+20 finder sted under dansk EU-formandskab, spiller Danmark en helt central rolle i forhold til at sikre et ambitiøst resultat af konferencen. EU’s bidrag med ønsker til Rio+20 slutdokumentet kan findes nedenfor. Et foreløbigt udkast til slutdokumentet samt yderligere information om Rio+20 konferencen kan findes på konferencens officielle hjemmeside. Der blev 2. marts vedtaget konklusioner vedr. Rio i det Europæiske Råd og den 9. marts i Ministerrådet (miljø). Begge dokumenter kan findes nedenfor. Den danske regerings prioriteter og arbejde frem mod Rio+20 kan følges på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Anne Meldgaard, Udenrigsminsteriet
Tlf: +45 25 26 76 98, e-mail: annmel@um.dk