DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Justitsministeren vil styrke terrorbekæmpelsen i Europa

25-04-2012 09:22:00

Justitsminister Morten Bødskov er formand for Rådet for Retlige og Indre anliggender, hvor terrorbekæmpelse blandt andet er på dagsordenen.

Foto: Rådet for Den Europæiske Union

Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov vil styrke EU’s indsats mod terrorisme. Ministeren har derfor sat terrorbekæmpelse øverst på dagsordenen, når de europæiske ministre for indre anliggender samles til rådsmøde i Luxembourg. Justitsministeren vil samtidig styrke EU-indsats mod ulovlig indvandring.

Den 26.-27. april 2012 afholdes der rådsmøde om retlige og indre anliggender i Luxembourg. På mødets første dag drøfter medlemsstaternes indenrigs- og integrationsministre de mest aktuelle sager på området for indre anliggender. EU-kommissær for indre anliggender Cecilia Malmström deltager også i mødet.

Justitsminister Morten Bødskov er formand for RIA-Rådet (retlige og indre anliggender) og har valgt at sætte terrorbekæmpelse øverst på dagsordenen for ministermødet.

Det danske formandskab vil bl.a. søge at opnå enighed i Rådet om oprettelsen af et europæisk PNR-system til udveksling og anvendelse af passageroplysninger (Passenger Name Records) med henblik på bekæmpelse af terrorisme og anden alvorlig kriminalitet som f.eks. menneske- og narkotikasmugling. Danmark vil på grund af retsforbeholdet stå uden for det nye samarbejde.

Formandskabet vil derudover sikre en bedre kontrol med kemiske stoffer (sprængstofprækursorer), der kan misbruges til hjemmelavede sprængstoffer. Medlemsstaterne forhandler for tiden om en forordning på området, og formandskabet vil på rådsmødet søge politisk opbakning til et kompromisforslag, som vil indebære et forbud mod privatpersoners besiddelse af en række kemiske stoffer.

Også indsatsen til forebyggelse af terrorisme skal styrkes. De seneste begivenheder i flere europæiske lande viser desværre, at der er behov herfor. Justitsministeren vil på rådsmødet forsøge at få politisk tilslutning til en række tiltag, der skal være med til at få radikaliserede personer ud af de ekstremistiske miljøer. Der skal f.eks. udvikles særlige redskaber med henblik på at indgå i målrettet dialog med personer, der er tilknyttet radikale miljøer.

Formandskabet vil på rådsmødet også fremlægge en handleplan for EU’s bekæmpelse af ulovlig indvandring med ca. 80 konkrete tiltag. Der vil også være en drøftelse af behovet for at samarbejde med relevante tredjelande, herunder gennem den videre udvikling af EU’s samlede strategi for migration og mobilitet.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Terrorisme udgør desværre fortsat en af de væsentligste trusler mod sikkerheden i Europa. Der kan heldigvis være perioder, hvor vi ikke tænker så meget på det, men tragiske hændelser som massemordet på Utøya eller de seneste terrorangreb i Toulouse minder os om, at vi ikke kan tage vores sikkerhed og tryghed for givet. Terrorisme er en fjende med mange ansigter, og vi skal derfor sætte ind fra flere sider.

Vi skal konsekvent og effektivt retsforfølge de personer, som begår terrorhandlinger. Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi har effektive og tidssvarende efterforskningsredskaber. Kun på den måde kan vi fastholde en sammenhængende indsats mod terrorisme og anden alvorlig kriminalitet i en globaliseret verden, hvor de kriminelle bevæger sig på tværs af landegrænser. Derfor håber jeg, at vi på rådsmødet kan nå til enighed om oprettelsen af et europæisk system til udveksling af passageroplysninger, der er et vigtigt redskab i efterforskningen er terrorisme. Danmark vil på grund af retsforbeholdet desværre stå uden for det nye samarbejde.

Vi skal samtidig forebygge terrorisme. Det handler bl.a. om at hjælpe radikaliserede personer ud af de ekstremistiske miljøer. Hvor det er muligt, gælder det om at sætte ind, inden ord bliver til handling. Jeg vil derfor på rådsmødet i morgen lægge op til en styrket indsats i forhold til afradikalisering, hvilket jeg håber, at mine ministerkolleger vil tilslutte sig.

Et andet væsentligt element i indsatsen til forebyggelse af terrorisme er at sætte ind over for de virkemidler, som terroristerne har til rådighed. Vi vil derfor på rådsmødet drøfte muligheden for at begrænse privatpersoners adgang til kemiske stoffer, som kan misbruges til at fremstille sprængstoffer. Vi har desværre set flere tragiske eksempler på, at hjemmelavede sprængstoffer anvendes i forbindelse med terrorangreb, og det er nødvendigt med en stærkere kontrol af disse kemiske stoffer.”

Der vil umiddelbart efter ministrenes drøftelser (ca. kl. 17.30) blive afholdt en pressekonference.

Kontakt

Pressehenvendelser: Jakob Thune
Tlf. +45 22 14 66 50, e-mail: jth@jm.dk

Dagsorden: Lasse Boje
Tlf. +45 40 16 99 17, e-mail: lon@jm.dk

Baggrund

Danmark varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) i 1. halvår 2012. Rådet træder sammen i 10 forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner, og justitsministeren vareta-ger formandskabet for Rådet (retlige og indre anliggender).

RIA-Rådet skal helt overordnet sikre, at EU er ”et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed” og varetager samarbejdet i forhold til grænsekontrol, indvandring, asyl, civilbeskyttelse, civilret samt politimæssige og strafferetlige forhold.

Rådet træder sammen tre gange under hvert formandskab, og mødet den 26.-27. april 2012 er det andet formelle rådsmøde under dansk formandskab. Derudover afholdt det danske formandskab den 26.-27. januar 2012 et uformelt RIA-ministermøde i København.

Mere information

Talsperson

  • Særlig rådgiver
  • Jakob Thune
  • Justitsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail: 

Mødested

Rådet for den Europæsiske Union
4 Place de l’Europe
Luxembourg