DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Landbrugsstøtte og omsættelige fiskekvoter debatteres på ministermøde

25-04-2012 09:00:00

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov leder mødet i Rådet

Foto: Rådet for den Europæiske Union

Den danske formand, fødevareminister Mette Gjerskov, minder om, at forenkling er et overordnet mål, når rådet af landbrugsministre den 26. april skal diskutere retningslinjer for direkte støtte til landmænd. Den følgende dag, den 27. april, skal EU's fiskeriministre diskutere omsættelige fiskekvoter og regionalisering af fiskeriforvaltningen.

Det danske formandskab har sat sig for at skabe reel fremdrift i forhandlingerne om EU’s fælles landbrugspolitik og fælles fiskeripolitik, og derfor er der lagt op til intensive debatter på det kommende rådsmøde.

Reform af landbrugspolitikken

Kommissionens forslag til reformer af den direkte landbrugsstøtte indeholder mange forskellige elementer, der skal tage højde for store forskelle i bedrifternes størrelse og produktionsforhold. Det er vigtigt. Men i drøftelserne må vi aldrig glemme, at et grønnere og mere bæredygtigt landbrug sammen med jobskabelse er overordnede mål i reformen” siger den danske formand, fødevareminister Mette Gjerskov som samtidigt understreger, at reformen ikke må medføre mere bureaukrati.

Rådet skal diskutere Kommissionens konkrete reformforslag til direkte støtte til landbrugere herunder forslag vedrørende yngre landbrugere, små landbrug, landbrug i områder med naturlige begrænsninger, intern omfordeling af støtte, definition af aktive landbrugere og loft over støtten til store landbrug.

Reform af fiskeripolitikken

Når fiskeriministrene mødes den 27. april 2012 skal de diskutere Kommissionens forslag til omsættelige fiskekvoter og regionalisering af fiskeriforvaltningen.

"Omsættelige kvoter er en model for tilpasning af fiskerikapaciteten og forvaltning af fiskeriet, men mange medlemslande er bekymrede for en obligatorisk ordning, så det bliver en central diskussion på rådsmødet. På mødet skal vi også forholde os til, hvordan en regionalisering kan føres ud i praksis. Det er vigtigt for at sikre et bæredygtigt fiskeri", siger Mette Gjerskov.

Rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 26. og 27. april 2012 afholdes i Luxembourg.

Talspersoner

Jakob Alvi
  • Ambassadesekretær
  • Jakob Alvi
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail: 
  • Kommunikationsrådgiver
  • Karin Møller-Olsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Generelle henvendelser
  • E-mail: