DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Adgang til bæredygtig energi

12-04-2012 10:39:00

Vietnamesisk kvinde laver brændsel af tørret komøg

Foto: Jørgen Schytte
Woman in Vietnam making fuel from dried cow dung

Det danske EU-formandskab og Kommissionen afholder den 16. april 2012 i Bruxelles en konference om bæredygtig energi (EU Sustainable Energy for all Summit) med deltagelse af bl.a. FN’s Generalsekretær, EU Kommissionens Præsident Barroso og den danske udviklingsminister Christian Friis Bach.

Energiforsyning i udviklingslandene er ofte ineffektiv og upålidelig og store befolkningsgrupper (ca. 1,4 mia. mennesker) har ikke adgang til moderne energiformer som f.eks. elektricitet. Andre ca. 2,7 mia. mennesker er afhængige af brænde og anden biomasse til den daglige madlavning. Adgang til moderne energiformer er en afgørende forudsætning at kunne bekæmpe fattigdom, skabe økonomisk vækst og sociale forbedringer.

På konferencen i Bruxelles vil bl.a. FN’s Generalsekretær, EU Kommissionens Præsident Barroso og udviklingsministre fra EU-landene sammen med repræsentanter fra udviklingslandene, den private sektor og civilsamfundet, drøfte, hvordan EU kan bidrage til at gennemførelsen af FN Generalsekretærens initiativ om bæredygtig energi for alle (Sustainable Energy for All). En særlig del af konferencen vil handle om de særlige aspekter der vedrører kvinders adgang til energi i udviklingslandene.

FN’s Generalsekretær lancerede i 2011 et initiativ om bæredygtig energi for alle (Sustainable Energy for All, SE4ALL) med tre målsætninger, som alle skal nås inden 2030, og som søger at kombinere udviklings- og klimadagsordenen: 1) adgang til moderne elforsyning for alle; 2) en fordobling af energieffektiviteten på globalt plan og 3) en fordobling af andelen af vedvarende energi i det globale energimiks. Initiativet søger at samle en bred skare af interessenter om denne dagsorden, herunder donorer, udviklingslande, virksomheder, Ngo’er, repræsentanter fra den akademiske verden m.v. FN’s Generalforsamling har udpeget 2012 som ”Det Internationale År for Bæredygtig Energi for Alle”

Find mere information på EU-Kommissionens hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig konferencen.

Kontakt

Niels Hedegaard Jørgensen, Udenrigsministeriet
Tlf: +45 33 92 08 75, E-mail: niejor@um.dk