DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Styrket EU-agentur for søsikkerhed

17-04-2012 16:14:00

EMSA har eksisteret i ti år, og udviklingen på søfartsområdet både på europæisk og internationalt plan har skabt behov for, at dets rolle bliver styrket, og at opgaverne bliver udvidet.

Det danske formandskab har i dag opnået en aftale om et styrket EU-agentur for søsikkerhed. Aftalen sikrer, at agenturet bedre og mere effektivt kan varetage sine opgaver inden for søsikkerhed og havmiljø.

Det danske EU-formandskab har siden 1. januar 2012 ledet forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet om en ny forordning om EU's Agentur for Søsikkerhed (EMSA).

EMSA har eksisteret i ti år, og udviklingen på søfartsområdet både på europæisk og internationalt plan har skabt behov for, at dets rolle bliver styrket, og at opgaverne bliver udvidet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn udtaler:

Jeg er glad for, at vi har opnået en aftale, som styrker EU's agentur for søsikkerhed (EMSA). EMSA får nu styrket sit mandat bl.a. i forhold til ulykkesopklaring, bekæmpelse af forurening fra offshore-installationer og overvågning af skibstrafikken.

Søsikkerhed og forebyggelse af forurening i europæiske farvande er en prioritet for regeringen. Der er en lang række opgaver, som det giver god mening at varetage i fællesskab i EU. Derfor er det glædeligt, at det er lykkedes under vores formandskab at opnå aftale om denne sag.

Den politiske aftale skal endeligt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

Kontaktperson: Pressesekretær Søren Møller Nielsen, tlf: +45 22 44 50 60.

Talsperson

  • Kontorchef for internationalt sekretariat
  • Troels Blicher Danielsen
  • Erhvervs- og Vækstministeriet
  • Konkurrenceevne, søfart og telekommunikation
  • E-mail: 
Jakob Alvi
  • Ambassadesekretær
  • Jakob Alvi
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail: