DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Wammen: Serbien hører hjemme i Europa

28-02-2012 18:33:00

Europaminister Nicolai Wammen og EU's udenrigsrepræsentant Catherine Ashton under dagens møde

Foto: Rådet for den Europæiske Union

EU’s ministerråd er med Europaminister Nicolai Wammen som formand i dag blevet enige om at anbefale tildeling af EU-kandidatstatus til Serbien. Rådet ser frem til, at denne beslutning bekræftes på det Europæiske Råds møde den 1.-2. marts.

Europaminister Nicolai Wammen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med dagens beslutning, som jeg også finder er fuldt fortjent. I dag siger vi klart, at Serbien hører hjemme i Europa. Med beslutningen tager vi hul på et nyt kapitel i Serbiens tilnærmelse til EU. Vejen til egentligt EU medlemskab vil dog være brolagt med en masse hårdt arbejde for Serbien. Det bliver ikke nogen nem opgave. Men mine møder med præsident Tadic og den serbiske regering i Beograd i sidste uge bekræftede mig i, at Serbien er rede til at yde hvad der skal til. Og det skal vi støtte op om, til gavn for Serbien, for Balkan og for Europa.”
 
På dagens møde noterede Rådet sig desuden, at Kommissionen agter at iværksætte et såkaldt "feasibility-studie" som et første skridt på vej mod en stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Kosovo.
 
På dagens møde forberedte Rådet også det kommende EU-topmøde, som finder sted 1.-2. marts i Bruxelles. Hovedemnet på topmødet vil være den økonomiske situation. Her vil EU’s stats- og regeringschefer bl.a. vedtage generelle anbefalinger for EU’s medlemslande økonomiske politikker, som medlemslandene så skal tage hensyn til i planlægningen af deres nationale økonomiske politik. På dagens møde var der enighed om at sikring af finanspolitisk disciplin og fremme af vækst og beskæftigelse må gå hånd i hånd.
 
Nicolai Wammen udtaler:

”Vi er i EU enige om, at vi skal gå på to ben for at komme ud af krisen. Vi skal fortsætte med at sikre finanspolitisk disciplin, og gennemføre strukturreformer af fx arbejdsmarkedet og pensioner, mens vi både nationalt og på EU-niveau iværksætter tiltag, der fremmer vækst og beskæftigelse. Det svarer i høj grad til det danske formandskabs tilgang. Og vi ser fra dansk side derfor frem mod denne uges topmøde. Nu skal EU’s medlemslande i den kommende tid vise, at vi er rede til leve op til de nødvendige målsætninger, som vi har sat os selv.”

Webcast fra dagens pressemøde efter rådsmødet

Talspersoner

Aamann
  • 1. Ambassadesekretær
  • Preben Aamann
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper II)
  • E-mail: