DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Første drøftelse af landbrugsreformen under dansk formandskab

20-01-2012 14:15:00

Kommissionens forslag til reform af den fælles markedsordning bliver det vigtigste punkt på dagsordenen, når EU’s landbrugsministre mødes mandag den 23. januar 2012. På dagsordenen er desuden fremlæggelse af det danske formandskabsprogram, Kommissionens strategi for dyrevelfærd samt en drøftelse af Schmallenberg virus.

”Jeg ser frem til spændende drøftelser om reformen af den fælles landbrugspolitik under dansk formandskab. På mandag lægger vi ud med den fælles markedsordning, og det er min ambition, at vi skal nå at drøfte alle reformens hovedelementer under det danske formandskab”, siger Mette Gjerskov og fortsætter:

”Det er en omfattende reform med en række væsentlige forslag, der kan bidrage til grøn omstilling. Det stiller store krav til både mine ministerkolleger, til Kommissionen og til formandskabet at nå igennem alle dele, men jeg tror på, det kan lade sig gøre.”

Kommissionen fremlagde sit forslag til reform af den fælles landbrugspolitik den 12. oktober sidste år.

På rådsmødet fremlægger fødevareminister Mette Gjerskov desuden det danske formandskabsprogram, og Kommissionen vil præsentere sin strategi om dyrevelfærd for 2012-2015.

”Kommissionens strategi om dyrevelfærd markerer starten for de kommende drøftelser om, hvordan vi kan forbedre dyrevelfærden i Europa. Formandskabet vil i fællesskab med Kommissionen afholde en konference om dyrevelfærd den 29. februar – 1. marts ” fortæller Mette Gjerskov.

Endelig skal rådet drøfte viden om en ny virus, Schmallenberg virus, der er konstateret i 2011 hos blandt andet kvæg og får i Holland, Belgien og Tyskland.

Talspersoner

  • Kommunikationsrådgiver
  • Karin Møller-Olsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
  • Generelle henvendelser
  • E-mail: 
Jakob Alvi
  • Ambassadesekretær
  • Jakob Alvi
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail: