DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Søvndal efter EU-udenrigsministermøde i København: "Menneskerettigheder skal stå skarpt i EU’s udenrigspolitik"

10-03-2012 12:50:00

Familie foto af EU's udenrigsministre ved Gymnich mødet i København 9.-10. marts 2012

Foto: Bjarke Ørsted
family photo from gymnich

EU’s udenrigsministre nåede i denne weekend til enighed om at skærpe menneskerettigheders placering i EU’s udenrigspolitik. Enigheden blev opnået i forbindelse med et uformelt ministermøde fredag og lørdag i Bella Centret, hvor ministrene drøftede, hvordan EU’s udenrigspolitik kan styrkes i en tid med økonomisk krise. Udenrigsministrene drøftede også en række aktuelle krisesituationer, herunder Syrien. Der var enighed om at forsætte med den gradvise skærpelse af sanktioner mod Assad-regimet.

Ministrene var enige om at styrke menneskerettigheder som den røde tråd i EU’s udenrigspolitik. Der blev opnået bred politisk tilslutning til et dansk forslag om at styrke EU’s profil ved at udpege en særlig repræsentant for menneskerettigheder og udarbejde en handlingsplan med konkrete tiltag inden udgangen af dansk formandskab.

Udenrigsministeren udtaler i den forbindelse:

”Menneskerettigheder skal stå skarpt i EU’s udenrigspolitik. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi som formandsland har bidraget til en række konkrete tiltag for at styrke EU’s udenrigspolitik og særligt skærpe vores profil på menneskerettighedsområdet. Det er konkret aftryk på et område, der lægger regeringen meget nært. Det er uhyre vigtigt, at vi også i tider med øget pres fastholder vores kerneværdier. Her står respekten for demokrati og de universelle menneskerettigheder centralt. Udnævnelsen af en særlig repræsentant vil være et meget synligt skridt. Repræsentanten skal særligt bidrage til at skabe nye alliancer og føre dialog om menneskerettigheder med andre lande.”

Ministrene var også enige om i endnu højere grad at fokusere på de helt centrale prioriteter for  EU’s udenrigspolitik, særligt målrettet støtte til den politiske udvikling i EU’s nabolande og udbygning af forholdet til nye vækstlande.

Kontakt

Jean Ellermann-Kingombe, Tlf: +45 25 26 76 06