DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Grøn vækst og beskæftigelse på handelsministrenes rådsmøde fredag

15-03-2012 09:00:00

Pia Olsen Dyhr: "Jeg forventer en bred støtte til vores forslag om at forberede en analyse af, hvordan vi kan fremme liberaliseringen af handel med grønne varer og tjenesteydelser".

Foto: Europa-Parlamentet
Pia Olsen Dyhr

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr vil fredag lede mødet blandt handelsministrene i Udenrigsrådet. På dagsordenen er initiativer, der skal skabe ny vækst og beskæftigelse i Europa, liberalisere handlen med grønne varer og tjenesteydelser og sikre udviklingslandene bedre adgang til EU’s marked.

Handelsministrene vil gøre status på en række centrale handelsforhandlinger med betydeligt potentiale for vækst og beskæftigelse i Europa. Et af de væsentligste punkter er forberedelserne af frihandelsforhandlinger mellem EU og Japan. En omfattende frihandelsaftale mellem EU og Japan vurderes at have potentialet til at øge EU’s eksport med 29 milliarder euro.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr forklarer:

”Det er afgørende, at vi skubber EU’s frihandelsforhandlinger videre. En frihandelsaftale med Japan vurderes at have et meget stort potentiale for vækst og beskæftigelse. Jeg ser derfor frem til handelskommissær de Guchts afrapportering om status for forberedelserne af frihandelsforhandlinger med Japan. Det er min ambition at starte frihandelsforhandlingerne under dansk EU-formandskab, men der er fortsat en række forhold, der skal afklares.”

Handelsministrene vil på mødet også drøfte et forslag fra det danske formandskab om at anmode Kommissionen om at fremlægge konkrete forslag til, hvordan EU kan fremme liberalisering af handelen med grønne varer og tjenesteydelser.

Pia Olsen Dyhr siger i den sammenhæng:

”Jeg forventer en bred støtte til vores forslag om at forberede en analyse af, hvordan vi kan fremme liberaliseringen af handel med grønne varer og tjenesteydelser. På baggrund af en analyse fra Kommissionen vil jeg tage sagen op igen på vores næste møde d. 31. maj for at bane vejen for konkrete tiltag på området.”

Endeligt vil handelsministrene også drøfte et forslag til bedre markedsadgang til EU for de fattigste og mest sårbare lande.

Pia Olsen Dyhr uddyber:

”Vi skal fastholde EU’s fokus på, hvordan handelspolitikken kan bidrage til udvikling. Vores prioritering af området kommer klart til udtryk ved, at emnet i morgen vil være genstand for de første rådskonklusioner på det handelspolitiske område siden Lissabon-traktatens ikrafttrædelse. Det danske EU-formandskab vil gøre en stor indsats for at nå konkrete fremskridt i forhandlingerne af den nye forordning om markedsadgangspræferencer for de fattigste og mest sårbare lande med det formål at sikre, at forordningen kan træde i kraft senest pr. 2014.”

Pressekontakt

Thomas Nystrøm tlf. 41733894 og Frej Jackson tlf. 29724477.