DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Ungarn motiveres til at føre mere ansvarlig finanspolitik

14-03-2012 08:00:00

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og den franske finans- og økonomiminister Francois Baroin ved ECOFIN-mødet i går

Foto: Rådet for den Europæiske Union
Margrethe Vestager chairing the ecofin council

EU’s 27 økonomi- og finansministre tog nye skridt til at føre det styrkede økonomiske samarbejde ud i livet på ECOFIN møde i går. For det første vedtog ministrene en ny henstilling til Ungarn om at rette op på deres offentlige finanser samt en beslutning om delvis suspension af Ungarns samhørighedsfondsmidler. For det andet diskuterede ministrene Kommissionens første rapport om ”makroøkonomiske ubalancer”. Der var også en diskussion af Kommissionens forslag om skat på finansielle transaktioner, som bekræftede de mange forskellige synspunkter i sagen, og som vil blive fulgt op af konklusioner om vejen frem senere under det danske formandskab.

EU’s økonomi- og finansministre vedtog i går en ny henstilling til Ungarn om, at landet inden for seks måneder skal gennemføre tiltag for at sikre et underskud under 3 pct. af BNP i 2012, samt et forslag om, at EU pr. 1. januar 2013 skal tilbageholde midler fra Samhørighedsfonden til Ungarn. Ministrene ser på sagen igen på rådsmødet den 22. juni, og hvis Rådet på dette møde eller senere afgør, at Ungarn har gennemført de anbefalede budgetforbedringer, vil Rådet ophæve suspensionen. Suspensionen vedrører ikke midler til allerede igangværende projekter, men kun forpligtelser til fremtidige projekter.

Margrethe Vestager siger:

”Jeg er tilfreds med, at vi stod sammen om at håndhæve de fælles spilleregler for sund økonomisk politik. Formålet med suspensionen er at motivere Ungarn til at føre mere ansvarlig finanspolitik. Jeg håber, at Ungarn nu vil arbejde for at gennemføre de nødvendige budgetforbedringer.”

Som led i det europæiske semester var der også en konstruktiv diskussion af Kommissionens første rapport om ”makroøkonomiske ubalancer” – den såkaldte score-board rapport. Proceduren for makroøkonomiske ubalancer er en af de store nyskabelser i reformen af det økonomiske samarbejde, idet fokus udvides til også at omfatte ubalancer såsom konkurrenceevne- og betalingsbalanceproblemer m.v. Efter gårsdagens diskussion vil Kommissionen påbegynde det mere dybdegående analyse arbejde, og på baggrund heraf vil Rådet i slutningen af det danske formandskab afgøre, om de berørte lande skal modtage eventuelle anbefalinger eller henstillinger.

Ministrene diskuterede også Kommissionens forslag om at indføre en afgift på finansielle transaktioner i EU – også kendt som en Tobin-skat. Det danske formandskab har sat ekstra skub i arbejdet om forslaget og vil efter drøftelserne fortsætte arbejdet på teknisk niveau.

Margrethe Vestager siger:

”Ved mødet drøftede økonomi- og finansministrene de overordnede muligheder og udfordringer i Kommissionens forslag om en afgift på finansielle transaktioner og gav input til det fortsatte arbejde. Som jeg forventede, viste drøftelserne, at der fortsat er en bred vifte af holdninger. Der blev ikke draget nogen endelige konklusioner på mødet, men vi vil vende tilbage til sagen senere under det danske formandskab.”

Webcast fra dagens pressekonference efter ECOFIN mødet

Talspersoner

  • Særlig rådgiver
  • Henrik Kjerrumgaard
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Generelle henvendelser
  • E-mail: 
Aamann
  • 1. Ambassadesekretær
  • Preben Aamann
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper II)
  • E-mail: