DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

Stor EU interesse forsinker indmelding af kandidater til Den Grønne Fonds bestyrelse

30-03-2012 17:08:00

EU drøftede i Bruxelles i dag nomineringer til bestyrelsen for Den Grønne Fond. Fonden blev oprettet i Durban under COP17 i december 2011, og der har været en betydelig interesse for at få en plads i bestyrelsen blandt EU's medlemsstater og Kommissionen.

EU-formandskabet har, i tæt samarbejde med medlemslande og Kommissionen, arbejdet intensivt for at nå frem til en EU-baseret løsning. På trods af kompromisvillighed, herunder til at dele pladser (der består af medlem og suppleant) i bestyrelsen, har det desværre ikke været muligt at opnå en intern løsning i EU.

Derfor vil de kandidater, der er fremsat af EU's medlemsstater og Kommissionen, nu indgå i en drøftelse med en bredere kreds af kandidater fra andre industrialiserede lande. Som følge heraf vil indmelding af de respektive kandidater fra gruppen af industrialiserede lande afvente, at disse drøftelser er gennemført.

Det danske formandskab er overbevidst om, at der kan findes en løsning i god tid inden det første bestyrelsesmøde i Den Grønne Fond, der er planlagt til at finde sted i slutningen af april 2012. Drøftelser i EU og med repræsentanter fra de øvrige industrialiserede lande har vist en stærk kollektivt vilje til, at Den Grønne Fond skal blive en succes. Det afspejles også i det engagement, de kandiderende lande har udvist i forbindelse med at opnå repræsentation i fondens bestyrelse.

Talspersoner

Jakob Alvi
  • Ambassadesekretær
  • Jakob Alvi
  • EU-repræsentationen
  • Talsmand (Coreper I)
  • E-mail: 
  • Kontorchef
  • Christian Pilgaard Zinglersen
  • Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Globale klimaændringer
  • E-mail: