DETTE WEBSITE ER ET ONLINE-ARKIV OVER DET DANSKE FORMANDSKAB 2012 OG VIL IKKE LÆNGERE BLIVE OPDATERET.

Gå til nyhedslisten

EU vil lave regler for afvikling af usunde banker

31-03-2012 12:59:00

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og de svenske og rumænske finansministre, Anders Borg og Bogdan Dragoi, under mødet i København

Foto: Bjarke Østed

Den danske økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager var vært, da EU’s økonomi- og finansministre og centralbankdirektører mødtes i København fredag og lørdag. Ministrene og centralbankdirektørerne drøftede bl.a. EU’s håndtering af den økonomiske krise, afvikling af nødlidende banker og EU’s flerårige budget.

På mødets første dag diskuterede ministrene og centralbankdirektørerne den aktuelle økonomiske og finansielle situation. Der var bred enighed om, at den fælles strategi for håndtering af krisen i Europa fortsat bør stå øverst på dagsordenen.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Der er bred enighed om, at vi i EU skal holde fast i vores strategi for at få styr på vores underskud og gang i væksten. Vi skal fortsat håndtere massive økonomiske udfordringer i Europa, selvom gældskrisen og den økonomiske situation på det seneste er blevet lidt mere stabil. Det er derfor afgørende, at vi målrettet arbejder videre på at føre vores nye spilleregler ud i livet: Får styr på de offentlige finanser og gennemfører de nødvendige strukturreformer, så vi kan genvinde tilliden og komme ud af krisen og ind på et bedre spor med vækst og jobskabelse. Jeg forventer, at den brede støtte til krisestrategien vil blive gjort konkret, når landene i den kommende tid præsenterer deres planer for de næste års økonomiske politik og reformer. Det skal danne basis for vores diskussioner i anden halvdel af det europæiske semester, hvor vi skal vedtage anbefalinger til de enkelte lande.

Den samlede ramme for håndtering af krisen blev styrket yderligere, da eurolandene fredag morgen blev enige om at udvide euroområdets lånemekanismer, dvs. mulighederne for at yde lån til eurolande, der har svært ved at låne på markedsvilkår. Det er et vigtigt resultat for den finansielle stabilitet i Europa.

På mødets første dag var der også en kort diskussion af skatter på den finansielle sektor. Der var bred støtte til at undersøge alternativer til Kommissionens forslag om en skat på finansielle transaktioner (FTT), samtidig med at de tekniske drøftelser af forslaget fortsætter som planlagt. Det vil danne basis for videre drøftelser senere under det danske formandskab.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Der er enighed om, at bankerne skal betale et fair bidrag til regningen efter krisen, men der er jo mange måder at beskatte bankerne på. Nogle lande er for en finansiel transaktionsskat, mens andre er imod og hellere vil se på alternativer. Jeg synes at det er fornuftigt, at vi nu skal se nærmere på alternativer til Kommissionens forslag om en transaktionsskat.

Ministrene og centralbankdirektørerne drøftede også EU’s flerårige budget (den flerårige finansielle ramme for 2014-2020), herunder holdninger til udgiftsniveauet, fordelingen på politikområder samt indtægtssiden. Drøftelsen tjener som et vigtigt input til de videre diskussioner frem mod en endelig aftale om budgettet.

På mødets anden dag drøftede ministrene og centralbankcheferne nye fælles rammer for, hvordan landene afvikler nødlidende banker, som er en forudsætning for en sund banksektor. Drøftelsen er et vigtigt input til Kommissionens kommende forslag til fælles rammer.

Krisen har vist os, at det er vigtigt, at landene har et effektivt og troværdigt system, som kan træde til, når en bank er ved at gå under. Det skal sikre ansvarlighed i den finansielle sektor. I Danmark har vi i kraft af bankpakkerne allerede indført en model for håndtering af nødlidende banker, men det er vigtigt, at vi får indført nogle fælles rammer i EU. De skal sikre lige konkurrencevilkår i det indre marked og tage hånd om grænseoverskridende banker. Samtidig skal vi nøje overveje timingen for sådanne fælles rammer, da de finansielle markeder fortsat er skrøbelige.”, siger Margrethe Vestager.

Landene vedtog på mødet en fælles EU-holdning til de globale økonomiske udfordringer, som skal drøftes på G20-mødet for finansministre og centralbankchefer i Washington den 19.-20. april 2012.  Økonomi- og indenrigsministeren skal som ECOFIN-formand repræsentere EU på G20-mødet sammen med EU-Kommissionen.

Margrethe Vestager siger:

Eurolandenes beslutning om at styrke deres lånemekanismer samt tilsagnene om bilaterale lån til IMF fra eurolandene og nogle af os andre EU-lande er vigtige bidrag til at opnå enighed om flere låneressourcer til rådighed for IMF, der kan bidrage til den finansielle stabilitet på globalt plan.

Talspersoner

 • Særlig rådgiver
 • Henrik Kjerrumgaard
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Generelle henvendelser
 • E-mail: 
Aamann
 • 1. Ambassadesekretær
 • Preben Aamann
 • EU-repræsentationen
 • Talsmand (Coreper II)
 • E-mail: 
 • Afdelingschef
 • Steen Lohmann Poulsen
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • EU og international økonomisk politik
 • E-mail: 

Se fotos fra mødet

Vestager and SchäubleFoto: Bjarke Ørsted

Se videoer fra mødet

Foto: Bjarke Ørsted